Psykoterapi Psykoterapeut i Göteborg Konsulterande samtal Krissamtal

Välkommen till Transire!

Ordet Transire går etymologiskt tillbaka till latinets ”transvere”, som betyder ”att gå över” eller ”överskrida”, ett ord som i sin tur har gett både ”transitio” och ”transitering”, ”att gå igenom”. Att gå igenom något för att nå något annat och att gå från en plats, ett tillstånd, till ett annat.

Att gå i psykoterapi kan medföra den skillnaden i att gå från ett tillstånd till ett annat, att förflytta sig från en plats i livet till en annan. Att skapa en skillnad mellan tillstånd som rått och fortfarande råder till hur det i framtiden istället kan vara och bli. Att helhjärtat gå in en förändringsprocess som leder framåt, mot nya mål och ett friare liv.

Även handledning och utbildning kan fungera förändrande och utvecklande och ta dig framåt mot nya insikter som skapar skillnad och nya möjligheter.