Konsulterande samtal Krissamtal Psykoterapi Psykoterapeut i Göteborg

Handledning

Jag åtar mig handledning av personal individuellt och i grupp och riktar mig till personer inom varierade och ofta människonära och relationella verksamheter. Handledning skapar, för människor som på olika sätt möter andra människor i sitt yrke, möjlighet och utrymme att få reflektera över sitt uppdrag, sina reaktioner, sitt agerande och ger möjlighet att bryta låsningar som kan hämma och hindra arbetsuppgiftens genomförande. Genom handledning kan man utveckla sin yrkeskompetens och förstå sig själv och andra på ett bättre sätt.

Jag har erfarenhet av att handleda personal inom socialtjänst, skola och behandling. Jag erbjuder även enstaka konsultationer och utgår från rådande behov och önskemål. Med egen erfarenhet av att vara i ledande position, med allt vad det innebär, erbjuder jag chefer och andra personalansvariga handledning/professionellt stöd utifrån för er och er organisation aktuella frågeställningar och problemområden. Det kan röra sig om enstaka tillfällen eller samarbete över längre tid.