Psykoterapi Krissamtal Konsulterande samtal Psykoterapeut i Göteborg

Konsulterande samtal

Kan se lite olika ut men gemensamt är att vi tillsammans arbetar konkret och fokuserat med en särskild frågeställning eller problemområde. Du kanske vill gå igenom en fråga för att kunna få nya perspektiv som hjälper till att förstå vilket sätt som är bäst att gå vidare på. Ibland kanske det är just själva problemet som behöver klargöras när du kommit till en återvändsgränd. Samtalet syftar då till att hitta en problemformulering.

Eller har du hamnat i en situation med ditt barn eller tonåring som känns svår att lösa på egen hand? Önskar du att ditt barn eller tonåring egentligen skulle gå i psykoterapi men att det inte verkar vara ett alternativ idag? Vid ett eller flera samtal kan du få hjälp att hantera det svåra med att vara förälder. Ibland blir föräldrakontakten ett alternativ när barnet eller tonåringen inte själv vill träffa en psykoterapeut.