Krissamtal Psykoterapi Psykoterapeut i Göteborg Konsulterande samtal

Korttidspsykoterapi

Korttidspsykoterapi på psykodynamisk grund är en tidsbegränsad och fokuserad form av behandling där fokus för behandlingen är klart uttalad och avgränsad utifrån material som uppkommer vid de inledande samtalen. Det kan vara ett tema som utgår från en mer avgränsad aspekt av dina relationsmönster, inre upplevelser eller symptom.

Du går i till exempel 5 till 20 samtal, en gång i veckan, och det psykoterapeutiska samtalet centreras kring den överenskomna problemformuleringen.