Psykoterapeut i Göteborg Psykoterapi Krissamtal Konsulterande samtal

Krissamtal

Alla människor kan hamna i en svår livssituation som leder till en akut kris. Sorg, skilsmässa eller andra förluster kan då vara skäl till att söka hjälp via krissamtal. Det kan också röra sig om att du behöver hjälp att bearbeta ett trauma som oavsett om det nyligen skett eller ligger längre tillbaks i tiden kanske återigen aktualiserats genom en ny händelse. Då är det bra att ta hjälp av en psykoterapeut att samtala med för att sortera i den kanske akuta krisartade livssituationen för att möjliggöra att känslor och upplevelser blir hanterbara och för att kunna komma vidare.

Behandlingen är tidsbegränsad och fokuserad och många gånger räcker det med en kortvarig hjälp som stöd i den egna bearbetningen. Jag samarbetar med Kris och Traumacentrum som är behjälpliga då man genom sin försäkring har rätt att gå i krissamtal.