Psykoterapeut i Göteborg Konsulterande samtal Psykoterapi Krissamtal

Mottagningen

Jag som har mottagningen heter Susanne Lundell och är legitimerad psykoterapeut. Jag har bland annat stor erfarenhet av att möta och arbeta med både unga och vuxna i olika utsatta situationer i akut, behandlings och utredningsarbete samt arbete med familjer i kris. Jag har även erfarenhet av att driva organisationsutveckling samt att arbeta i ledande position som chef i både privat och offentlig sektor. Som psykoterapeut, handledare och utbildare är de breda, och samtidigt fördjupade, erfarenheterna inte bara berikande utan även oumbärliga.

Jag erbjuder bland annat kortare och längre psykoterapi, kristerapi och konsulterande samtal för barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna i centralt belägen mottagning nära Vasaplatsen i Göteborg. Dessutom erbjuder jag handledning och utbildning.

Verksamheten utgår från och baseras på en psykodynamisk grund. Det innebär att symptom uppfattas i dess olika former som meningsbärande. Det sätt på vilket symptomet yttrar sig bär på information om vad som orsakat den aktuella problematiken och vad som uttrycks genom symptomet. Genom det psykoterapeutiska arbetet och i samtalet kan ny insikt eller kunskap om dig själv skapas och denna personliga kunskap kan bli en kraftfull hjälp till att lösa upp aktuella blockeringar eller symptom. Insikt frigör kraft och energi samt utgör grunden för framtida val och liv.

Samma grundläggande synsätt genomsyrar arbetet som handledare och utbildare. DI arbetet inkluderas även andra teoretiska infallsvinklar och perspektiv till exempel från systemteorin.

Du är välkommen att kontakta mig på telefon 031-788 0898, mobil 0761-98 08 98 eller via kontaktformuläret.